Möjligt att söka omställningsstöd

Foto: MostPhotos Fönsterinstallation.

Det stödpaket som riksdagen röstade igenom den 17 juni är tillgängligt att söka. Stödet kan sökas av företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av Corona-pandemin.

Företagen kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

– Det här är ett jätteviktigt stöd för många av våra medlemsföretag. Att det är baserat på omsättningsminskning gör att det är rätt företag som får stöd. Den här perioden gäller mars och april och vi hoppas att framtida stödpaket fungerar på liknande sätt, säger David Johnsson, vd på TMF.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen bedömer att cirka 180 000 företag uppfyller kraven för att ansöka, de beräknas få dela på 39 miljarder. Pengarna sätts in på företagets skattekonto.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Regeringen föreslår förlängt omställningsstöd
Efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen lagt på förslag att det omställningsstöd som baseras på omsättningsminskning ska förlängas för månaderna maj, juni och juli.

I det första omställningsstödet för mars och april kunde företag med en omsättningsminskning på 30 procent ta del av stödet. Nu skärps reglerna så att det för maj gäller för företag som minskat sin omsättning med minst 40 procent och 50 procent för månaderna juni och juli. Jämförelseperiod är samma månad eller månader föregående år.

Stöd ges för stödperioden maj med maximalt 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Stöd kan maximalt ges för 75 procent av omsättningstappet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.