Vill ditt företag hjälpa till?

Vill och kan ditt företag hjälpa till i coronakrisen? Har ni skyddsutrustning över eller kan ni ställa om produktionen? I så fall kan du höra av dig till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ) som har upprättat en samordningsfunktion.

Informera gärna info@tmf.se samtidigt, så att vi kan sammanställa informationen och ge politiker och myndigheter en bild av läget.

Har hittar du kontaktinformation till MSB