Möjlighet till hyresstöd för showrooms

Foto: Fogia

För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta 5 miljarder i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Länsstyrelsen gör bedömningen att showrooms omfattas av detta tillfälliga hyresstöd, baserat på att det rör sig om sällanköpshandel och att man kan beställa möbler och inredning i ett showroom.

Om ditt företag har ett eller flera showrooms, så finns alltså en möjlighet till hyresstöd under april, maj och juni. Det är dock inte ni som hyresgäst, utan hyresvärden, som ansöker om stödet, enligt en blankett som finns att tillgå på Fastighetsägarnas webbsida.

Ni har möjlighet till en 50 % hyressänkning under den aktuella perioden och hyresvärden får då 25 % av sänkningen tillbaka av Länsstyrelsen. Om inte ansökan går igenom finns en klausul som säger att ni som hyrestagare blir skyldiga att betala tillbaka 25% till hyresvärden. Ni får i slutänden oavsett en 25% hyressänkning. Till de av hyresvärdarna som hört av sig för att ifrågasätta att de står risken och förlorar 25% av hyresintäkterna, motiverar Länsstyrelsen det med att det kommer finnas många tomma lokaler efter att vi kommit oss igenom krisen vi nu befinner oss i – och att det här är en hjälp för dem med att behålla hyresgäster och belägga sina lokaler.

En lista över de branscher som omfattas av stödet finns här.
Det är inte så att ni måste ha exakt SNI-kod registrerad för er verksamhet, utan det räcker med att ni kan påvisa att ni tillhör branschen. De SNI-koder som vi bedömt är aktuella för er är:

  • 47.591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet, eller
  • 47.592 Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler

Webinarium med Boverket

Den 15 maj kl. 14.00-15.00 arrangerar Boverket ett webinarium för fastighetsägare, hyresvärdar och andra som vill veta mer om det tillfälliga lokalhyresstödet. Seminariet kan även ses i efterhand. Detta är ett bra tillfälle att få reda på mer om det praktiska kring stödet och hur hanteringen av ansökan om stöd förbereds. Vid webinariet medverkar även representanter från Fastighetsägarna.
Här hittar du länk till seminariet

Sammanfattning av processen:

  • Kontakta er hyresvärd där ni har showroom och informera dem om detta samt förhandla om tillfälligt sänkt hyra om detta inte redan är gjort.
  • Hyresvärden laddar ner dokumentet på Fastighetsägarnas webbsida alt. att dokumentet skickas över via er.
  • Hyresvärden – och även ni – medverkar med fördel vid det webinarium som arrangeras den 15 maj, för att få svar på eventuella frågor.
  • Hyresvärden skickar in sin ansökan mellan den 1 juli och 31 augusti 2020. Ansökan ska göras via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. När e-tjänsten är klar kommer en länk till den att publiceras på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbsida (se nedan).
  • Ansvarig länsstyrelse handlägger och fattar beslut om stödet.

Om ni önskar mer utförlig information om det tillfälliga hyresstödet så finns det här, på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webbsida.

Läs även den bifogade förordning som ligger till grund för det här hyresstödet.

Vid frågor – kontakta Linda Löf, projektledare branschutveckling – möbler.