Möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger förlängs

Foto: Pixabay

Regeringen har beslutat att förlänga förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av Covid-19 till utgången av mars 2022.

Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19. Förlängningen omfattar även möjligheten till viss förebyggande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta av Covid-19.