Medarbetare som bor med Coronasmittad – rekommendationer & löneavdrag

Smitta mellan personer som bor ihop har identifierats som en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Folkhälsomyndigheten har därför presenterat rekommendationer som innebär att även de som bor tillsammans med någon som är smittad ska omfattas av förhållningsregler. Se även vad som gäller angående löneavdrag vid smittbärarpenning.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Barn i förskola- eller grundskoleålder berörs inte av åtgärden.

Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd av ovanstående. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av individen själv. Meddelade förhållningsregler anges gälla under begränsad tid, med utgångspunkt från det datum den smittade personen i hushållet konstaterades ha covid-19.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 804 kr/dag.

Löneavdrag vid smittbärarpenning 

När någon är frånvarande och uppbär ersättning i form av smittbärarpenning från Försäkringskassan ska arbetsgivaren göra ett löneavdrag.

För Träindustriavtalet gäller följande:

  • För månadsavlönad regleras frånvaroavdraget i bilaga 1, punkt 2, Löneberäkning vid annan frånvaro.
  • För tjänstemän regleras avdraget i § 5, mom. 8. Övriga bestämmelser

För Stoppmöbelindustriavtalet gäller följande:

  • För månadsavlönad regleras avdraget i § 3 mom. 4, Avdrag vid annan frånvaro.
  • För tjänstemän regleras avdraget i § 6 mom. 8, Övriga bestämmelser

Notera att frånvaron är semesterlönegrundande upp till 180 dagar.