Endast CE-märkt eller personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd tillåten

Endast personlig skyddsutrustning, som är CE-märkt eller har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket, är tillåtet att använda mot covid-19. Det finns nu tillräckligt med säker och kontrollerad personlig skyddsutrustning att få tag på. Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång, som exempelvis engångsvisir, är förbjudna att återanvända.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets weebplats
- nyhet
- allmänna fakta