Klimatdeklarationer i praktiken

- avslutning av Kliv På Småhus-projektet

Foto: Mostphotos

Webbinariet ger en beskrivning av kraven samt processen för framtagandet av en klimatdeklaration. Dessutom presenteras de verktyg och schabloner som utvecklats inom Kliv På Småhus-projektet.

WEBBINARIUM: "Klimatdeklarationer i praktiken"

WEBBINARIUM: "Klimatdeklarationer i praktiken"