Nyttig Lunch

Kombinera kost & kunskap för att lära dig mer

Nyttig Lunch

TMF ger tillsammans med Grafiska Företagen lunchföreläsningar under rubriken Nyttig Lunch – kost & kunskap i förening – där vi tar upp intressanta frågor på ett smakligt sätt. Nyttig lunch är ett tillfälle för våra medlemsföretag att nätverka och få en ökad kunskap inom aktuellt ämne - samtidigt som det avnjuts en hälsosam måltid.

Tid ges för att utbyta erfarenheter med andra deltagare och ställa frågor till samtalsledarna..

Se datum och orter i kalendern.