Ledarskap

Att utveckla ledarskapet och affärsmässigheten i ett företag leder ofta till ökad lönsamhet. Därför erbjuder TMF ett antal utbildningar inom området, i samarbete med Transportgruppen och IKEM.

Chefs- och ledarskapsutbildning

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.

Upplägg

Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.
Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Kostnad: 26 500 kr
I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Ny som ledare

En kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap.

Upplägg & mål

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen/ inom arbetslaget. Se dina styrkor och överdrivna styrkor. Hantera konflikter. Hur jag utvecklar gruppen. Se mina och andras drivkrafter. Att leda på ett effektivt sätt. Beslutsfattning.

Hålltider: Dag 1 - kl 10.00 (kaffe och smörgås från kl 09.30). Dag 2 - slutar kl 16.00.
Kostnad: 6 500 kr
I kursavgiften ingår dokumentation och samtliga måltider.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

Upplägg & mål

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla.
  • Effektivare konflikthantering.
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna.
  • Ökad förmåga att kommunicera.
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden.
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap.
  • Effektivare stresshantering.

Hålltider: Start dag 1 kl. 10:00 och avslut dag 5 kl. 15:00
Kostnad: 14 5000 kr exkl. moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer med cirka 9 300 kr + moms.

Kursavgiften är reducerad till medlemsföretagens förmån. Vi samarbetar med Transportföretagen som samverkar med Goliat konsult AB.