Ledarskap

Att utveckla ledarskapet och affärsmässigheten i ett företag leder ofta till ökad lönsamhet. Därför erbjuder TMF ett antal utbildningar inom området, i samarbete med Transportgruppen och IKEM.

Chefs- och ledarskapsutbildning

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.

Upplägg

Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.
Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Kostnad: 26 500 kr
I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen och Transportföretagen.

Ny som ledare

En kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap.

Upplägg & mål

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen/ inom arbetslaget. Se dina styrkor och överdrivna styrkor. Hantera konflikter. Hur jag utvecklar gruppen. Se mina och andras drivkrafter. Att leda på ett effektivt sätt. Beslutsfattning.

Hålltider: Dag 1 - kl 10.00 (kaffe och smörgås från kl 09.30). Dag 2 - slutar kl 16.00.
Kostnad: 6 500 kr I kursavgiften ingår dokumentation och samtliga måltider.

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen och Transportföretagen.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

Upplägg & mål

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla.
  • Effektivare konflikthantering.
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna.
  • Ökad förmåga att kommunicera.
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden.
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap.
  • Effektivare stresshantering.

Hålltider: Start dag 1 kl. 10:00 och avslut dag 5 kl. 15:00
Kostnad: 14 500 kr exkl. moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer med cirka 9 700 kr + moms.

Kursavgiften är reducerad till medlemsföretagens förmån. Vi samarbetar med Goliat konsult AB.