ABM 07

Foto: Pixabay

Vilket ansvar har säljaren om det uppstår fel? Vad gäller vid reklamationer? Vad händer när det blir försenade leveranser? Via TMF:s ABM 07-kurser får du veta vad som gäller när ABM 07 ingår i avtalet.

Upplägg

Kursen omfattar en dag och innehåller:

  • Grundläggande avtalsrätt.
  • Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig verksamhet (ABM 07) och Köplagen.

Kursen ska ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och vad man bör tänka på. Stor vikt läggs vid praktiska exempel som belyser regelverket.

Kurserna anordnas i samarbete med advokatfirman Walthon  Advokater.

OBS! Noteera attt ABM 07-kursen arrangeras exklusivt för TMF-medlemmar.