Kurser

En huvuduppgift för TMF är att stödja och företräda medlemsföretagen i rollen som arbetsgivare och att skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker framförallt genom ett brett utbud av kurser. Det kan handla om allt från arbetsrätt och förhandlingsteknik till arbetsmiljö och branschrelaterade saker som ABM 07 och trähussäljare. Se aktuella kurser nedan.