Validering

- vad ska en yrkesarbetare kunna?

Foto: Ragnars Inredningar Produktionsmiljö, Ragnars Inredningar.

I projektet validering av yrkeskompetenser för träindustrin har TMF och GS-facket - tillsammans med ett stort antal medlemsföretag - tagit fram kompetenskrav och ett valideringssystem för CNC-operatörer, maskinsnickare och ytbehandlare.

Vi arbetar även på att ta fram det vi kallar specialsnickare, som är grundkompetensen för möbel- och inredningssnickare, samt andra yrkesroller med högt krav på självständigt arbete och hög detaljkunskap.

Yrkeskompetenserna bygger vidare på Industriteknik Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens.
Läs vidare på industriteknikbas.se.

Materialet kan användas vid rekrytering, i kontakt med utbildare och för kompetensutveckling av personal. Kompetenskraven kommer publiceras inom kort här på tmf.se och validering kommer att kunna göras genom testcenter. Valideringen är helt webbaserad och tar mellan tre timmar och som mest en dag i anspråk.