Gymnasium - träteknik

Yrkesutbildning med inriktning mot träindustrin ges till största delen av gymnasieskolan. Utbildningen kan indelas efter två huvudinriktningar, en med industriellt hantverk och en med inriktning mot modern tillverkningsteknik. Utbildningen kan ske i gymnasieskolans Industritekniska program eller Hantverksprogram.

Den trätekniska utbildningen inom gymnasieskolan ger grundläggande yrkeskunskaper för anställning inom träindustrin men ger också en allmän teoretisk grund för fortsatta studier inom yrkesområdet eller för studier med en mer teknisk eller konstnärlig inriktning.

För mer information; besök FORMA.