Gesällprov - möbelsnickare

Jonas Osslund och Leif Burman granskar årets ansökningar.
Foto: Jonas Osslund och Leif Burman granskar årets ansökningar. /TMF

Ett gesällbrev är ett bevis på att innehavaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Detta får man genom att göra ett gesällprov under eller efter utbildning i möbelsnickaryrket.

Här har vi samlat information om hur man går till väga för att få ett gesällbrev.
Det är Stiftelsen Hantverk & Utbildning, på uppdrag av Sveriges Hantverksråd, som sköter handläggning och administrationen av Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.
TMF administrerar ritningsgranskningen för gesäll-/mästarprov för möbelsnickeri (även möbelrenovering och dekopöryrket) och finns även representerade i Sveriges Hantverksråd.

Gesällgranskning

Ritningar granskas av granskningsnämnden

Aktuella granskare:

  • Jonas Osslund, lektor i inredningsarkitektur/möbelformgivning på Konstfack i Stockholm. Egen verksamhet - Osslund design.
  • Leif Burman, inriktningsansvarig Möbelsnickeri vid Lindköpings universitet/Carl Malmsten Furniture Studies

Så här går det till steg-för-steg:

  • Genomförd hantverks-/yrkesutbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Tre års bakgrund eller motsvarande kompetens (Enligt nöbelmästares bedömning)
  • Gesällprovsritningar skickas till ritningsgranskningsnämnden, och samtidigt betalar du in granskningsavgift till TMF.
  • Anmälan/ansökan om gesällbrev beställs via Gesäll- och Mästarbrevskansliet och Marita Olars (se kontaktuppgifter nedan).
  • Administrationsavgift för gesällbrev betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
  • Granskning av gesällprov.
  • Gesällbrevsutdelning i den lokala företagar-/hantverksföreningen.

För mer detaljerad information; se dokumentet Gesällprov steg för steg till höger.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning:
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
E-post: info@hantverksrad.se
Kontakter:
Marita Olars, administration av gesäll- och mästarbrev, tfn 0247-369 55, marita.olars@hantverk-utbildning.se
Börje Hagman, ansvarig provbestämmelser m.m., tfn 0247-369 52