Teknikcollege

Foto: Teknikcollege Teknikcollege

Teknikcollege är utbildningar för dagens och framtidens industri - utformade i samarbete med näringslivets företag för att nå bästa möljiga kompetens och konkurrenskraft.

Svenska teknik- och industriföretag är i behov av skickliga medarbetare med kvalificerad utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att öka kvaliteten hos tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har industrins parter tillsammans engagerat sig för att utveckla visionen om Teknikcollege. Teknikcollege initierades 2003, idag finns certifierade regioner från norr till söder och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.

Utbildningssverige har länge lidit av en bristande koppling till arbetsmarknaden. Dessutom har vi sett stora kvalitetsbrister i många utbildningar av stor betydelse för arbetslivet. Samtidigt finns exempel på det motsatta- högkvalitativa utbildningar i nära samverkan med arbetslivet.

I Teknikcollege har parterna bakom Industriavtalet samlat de bästa erfarenheterna i tio kriterier. Regioner och utbildare som visar att de kan bedriva utbildningen efter dessa kriterier kan certifieras som Teknikcollege.

Grunden för Teknikcollege är de tekniskt inriktade företagens behov av kompetens. Genom att samverka mellan olika branscher kan även mindre branscher synas. Utbildningarna ska styras mot de behov som finns både vad gäller yrkesarbete och tjänstemän. Detta säkerställs via styrgrupper med arbetslivet i majoritet. Det finns många utbildningar som är viktiga för företag i en hel region. Därför är det viktigt med en regional samsyn vilket gör att en Teknikcollegeregion skall bestå av minst tre kommuner. Inom dessa kommuner är såväl kommunala skolor som friskolor välkomna att vara med i samverkan.

Fem av kriterierna syftar till att utveckla kvalitetens på utbildningarna. Det handlar om ändamålsenliga lokaler och utrustning lärarlag och inte minst sammanhållna arbetsdagar. En svensk gymnasieelev är garanterad fyra timmars undervisning per dag. På fyra timmar per dag skall man hinn lära sig ett yrke eller bli förberedd för vidare studier. Detta ställer orimliga krav på många elever. Teknikcollege ställer därför krav på sammanhållna arbetsdagar och minst 30 timmar lärarledd undervisning i veckan.

Teknikcollege för företagen

 • Företagen ges möjlighet att påverka de politiska besluten och utbildningarna så att de matchar kompetensbehovet som företagen har
 • Företagen når framtida medarbetare och förkortar rekryteringsprocesserna
 • Ger företagen en regional och nationell plattform för frågor rörande dagens och framtidens kompetensförsörjning
 • Engagemanget ger industritekniska utbildningar högre status, vilket i sin tur innebär välutbildad personal
 • Företagen är med och styr utbildningar både vad gäller upplägg, inriktning och innehåll
 • Företagen får framtida arbetskraft med just den kompetens som efterfrågas
 • Möjlighet att delta i den omfattning som passar företaget bäst.

 

Fakta - Teknikcollege

Idag finns;

 • 24 certifierade regioner
 • Cirka 140 certifierade utbildningsanordnare
 • Cirka 180 av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.
 • 3 000 samverkansföretag
 • 16 000 studerande
 • 92 certifierade teknikprogram
 • 95 certifierade industritekniska program

Gå in på Teknikcolleges webbplats och se om Teknikcollege finns där du verkar.
teknikcollege.se

Kontakta processledare eller ordförande i styrgruppen. Du kan också vända dig till TMF.