Rekrytering

Rekrytering

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin. TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

Väl fungerande yrkesutbildningar - en nyckelfaktor för att komma tillrätta med arbetskraftsbristen

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår ett fortsatt stort arbetskraftsbehov – närmare 7000 tjänster. Företagen räknar med fortsatt expansion, dock med förbehåll för hur konjunkturen och industrins förutsättningar i övrigt utvecklas.

Under den närmaste treårsperioden ser den svenska trä- och möbelindustrin ett sammanlagt rekryteringsbehov motsvarande närmare 7 000 heltidstjänster, varav 2 000 tjänstemän och 5 000 yrkesarbetare. Rekryteringsbehovet beror - för båda grupperna - främst på planerad eller önskad utökning av företagens verksamheter samt på pensionsavgångar.

Trä- och möbelindustrin har flera mycket goda år bakom sig men har också under en lång tid känt av en hårdnande konkurrens om den attraktiva arbetskraften med rätt utbildning, rätt kompetens och rätt attityd. Undersökningen visar tydligt att företagens konkurrenskraft blir svårare att upprätthålla på grund av bristen på yrkesutbildad arbetskraft.

Efterfrågan på välutbildade och helst erfarna yrkesarbetare är stor i många branscher och de ofta lite mindre företagen utanför storstadsregionerna har svårt att stå sig i konkurrensen bland stora och attraktiva arbetsgivare. Denna tendens förstärks allteftersom yrkesprogrammen på gymnasiet försvinner från mindre orter och de tidigare starka banden mellan lokala utbildningar och lokalt näringsliv tunnas ut.

Praktikant-tips för ditt företag

Öka intresset för trä- och möbelindustrin med TMF:s guide till STUDIEBESÖK, PRAO & PRAKTIK

Pensionsavgångarna inom trä- och möbelindustrin ökar samtidigt som det finns få nyutexaminerade att anställa. Genom att erbjuda grundskoleelever praktisk arbetslivsorientering (prao) eller gymnasieelever arbetsplatsförlagt lärande (AP) bidrar du till industrin och ditt företags framtid.

Syftet med den här guiden är att underlätta samarbetet med skolan så att fler elever kommer ut på arbetsplatser under skoltiden. Det hjälper i sin tur elevernas studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också era framtida rekryteringar enklare.

Genom studiebesök har du en utmärkt chans att marknadsföra ditt företag, att möta framtida medarbetare och kunder och att ge en positiv bild av trä- och möbelindustrin.

Till höger finns en nedladdningsbar guide med tips & råd som kan vara bra att tänka på.