Öppen Dörr

Öppen Dörr är en gemensam TMF-aktivitet där medlemmarna visar upp sig för att skapa intresse för trä- och möbel industrin och sina företag. Den har arrangerats vid ett antal tillfällen - senast 2012.

Målsättningen är att öka intresset för arbete och studier, öka kunskapen om vår produktion och våra produkter samt inte minst att visa upp oss och vara stolta för det vi har. Genom att göra det samlat kan det mediala genomslaget öka då vi kan kraftsamla stödet till dig som väljer att ta chansen.

Har du idéer om hur TMF kan stödja framtida satsningar för att göra ditt företag synligt, är du välkommen att kontakta Henrik Smedmark, henrik.smedmark@tmf.se, eller någon annan på TMF.