"Den förste ingenjören"

”Den första ingenjören” är ett tvåårigt regionalt projekt som syftar till att hitta metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer.

Pilotprojektet riktar sig till företag i Jönköpings län och är en samverkan mellan Sveriges Ingenjörer, TMF, Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svenska Gjuteriföreningen. Projektet genomförs med stöd från regionförbundet i Jönköping.

Projektets första del handlar om att ta fram goda exempel på företag som anställt sin första ingenjör. Det handlar också om att intervjua ingenjörer som söker jobb och få deras perspektiv på en attraktiv arbetsplats. Genom att öka kunskapen om olika förväntningar och perspektiv är tanken att bygga en modell för matchning.

Läs mer

Vill ditt företag delta i projektet?
Kontakta Henrik Smedmark på henrik.smedmark@tmf.se.