Fakta & framtidsutsikter

Fakta trä- och möbelindustrin

Idag jobbar runt 30 000 personer inom trä- och möbelindustrin. Företagen tillverkar dörrar, trähus, trappor, möbler, lister, fönster med mera. Branschen är spridd över hela Sverige, men många företag finns på små orter i södra Sverige.

Stor inhemsk produktion

Jämfört med många andra branscher har trä- och möbelindusrin en stor inhemsk produktion. Du hittar tillverkning på orter som Smålandsstenar (Stolab), Falköping (C & D snickeri) och i Vetlanda (Inwido).

Sverige är faktiskt EU:s näst största möbeltillverkande land per capita, och vi har en särskilt stark ställning inom möbler för offentlig miljö och kontorsmöbler. Av de 50 största producenterna av möbler för offentlig miljö har nästan var femte sitt huvudkontor i Sverige.

Vad händer i framtiden?

Utsikterna att få jobb ser bra ut för dig med träutbildning. Inom de närmsta åren kommer branschen att behöva anställa flera tusen nya medarbetare. Allra mest söker man efter personer som gått en yrkesinriktad gymnasieutbildning.