Möt Markus Axelsson

Jobbar på företaget Flexator

Foto: Mediaspjuth

– Jag har alltid varit intresserad av att skapa och göra saker med händerna. Därför passade bygg- och anläggningsprogrammet perfekt för mig. Det var väldigt lärorikt, och framför allt mycket praktik som gjorde att man kom in branschen och skapade kontakter. Jag fick mer eller mindre jobb direkt på praktikplatsen när jag var färdig med utbildningen. Nu bygger jag tak på Flexator och trivs mycket bra. Det bästa är att får vara med och göra något som ska vara och hålla för framtiden.