Validering av yrkeslärare

TMF deltar i validering av blivande yrkeslärare i samverkan med CV. CV är Skellefteå kommuns väglednings- och valideringscentrum.

CV samarbetar med universitet och högskolor i hela landet med validering inför antagning till yrkeslärarutbildning. Tillsammans med branschorganisationer eller centrala yrkesnämnder utförs likvärdig bedömning av yrkeserfarenheterna som sedan tillgodoräknas vid respektive lärosäte. Kartläggning och bedömning sker via vårt webbaserade kartläggningssystem ValiWeb®.