Gesällprov - möbelsnickare

Foto: Jonas Osslund och Leif Burman granskar årets ansökningar. /TMF Jonas Osslund och Leif Burman granskar årets ansökningar.

Ett gesällbrev är ett bevis på att innehavaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Detta får man genom att göra ett gesällprov under eller efter utbildning i möbelsnickaryrket.

Här har vi samlat information om hur man går till väga för att få ett gesällbrev.
Det är Stiftelsen Hantverk & Utbildning, på uppdrag av Sveriges Hantverksråd, som sköter handläggning och administrationen av Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.
TMF administrerar ritningsgranskningen för gesäll-/mästarprov för möbelsnickeri (även möbelrenovering och dekopöryrket) och finns även representerade i Sveriges Hantverksråd.

Gesällgranskning

Ritningar granskas av granskningsnämnden

Aktuella granskare:

  • Jonas Osslund, lektor i inredningsarkitektur/möbelformgivning på Konstfack i Stockholm. Egen verksamhet - Osslund design.
  • Leif Burman, inriktningsansvarig Möbelsnickeri vid Lindköpings universitet/Carl Malmsten Furniture Studies

Så här går det till steg-för-steg:

  • Genomförd hantverks-/yrkesutbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Tre års bakgrund eller motsvarande kompetens (Enligt nöbelmästares bedömning)
  • Gesällprovsritningar skickas till ritningsgranskningsnämnden, och samtidigt betalar du in granskningsavgift till TMF.
  • Anmälan/ansökan om gesällbrev beställs via Gesäll- och Mästarbrevskansliet och Marita Olars (se kontaktuppgifter nedan).
  • Administrationsavgift för gesällbrev betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
  • Granskning av gesällprov.
  • Gesällbrevsutdelning i den lokala företagar-/hantverksföreningen.

För mer detaljerad information; se dokumentet Gesällprov steg för steg till höger.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning:
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
E-post: info@hantverksrad.se
Kontakter:
Marita Olars, administration av gesäll- och mästarbrev, tfn 0247-369 55, marita.olars@hantverksrad.se