TMF-verksamhet

TMF bedriver verksamhet inom kompetensområdet - det gäller yrkesvalidering men även administration av gesällprov.

Läs vidare om repektive område till höger.