Fem korta filmer om "Kompetensäkrad individ"

Kompetenssäkrad individ på 15 minuter

Kompetenssäkrad individ på 15 minuter

För vem är projektet?

För vem är projektet?

kan företag få hjälp att definiera sina behov av kompetensutveckling?

kan företag få hjälp att definiera sina behov av kompetensutveckling?

Är det administrativt?

Är det administrativt?

Vilka krav ställs på företagen?

Vilka krav ställs på företagen?