Omställningsbehov i samband med corona

För många företag handlar det om att snabbt minska kostnader för att säkra företagets överlevnad under en kris såsom coronapandemin. Andra ser att krisen kommer att påverka företaget på lite sikt. Vissa företag ser en ökad efterfrågan eller har svårt att hitta arbetskraft.

För många företag handlar det om att snabbt minska kostnader för att säkra företagets överlevnad under en kris såsom corona-pandemin. Andra ser att krisen kommer att påverka företaget på lite sikt. Vissa företag ser en ökad efterfrågan eller har svårt att hitta arbetskraft.

I alla dessa fall finns det ett värde i att ta kontakt med trygghetsfonderna TSL och TRR. De kan hjälpa till i omställningen både för den som säger upp personal, och den som söker personal. där TSL hanterar yrkesarbetare och TRR tjänstemän. Trygghetsfonderna ingår i de kollektivavtalade försäkringarna och är en del av medlemskapet i Grafiska Företagen.

Via såväl TSL som TRR finns det möjlighet för dig som söker personal att få hjälp med matchning.

  • För TRR finns deras tjänst på följande webbsida.
  • För TSL - skicka e-post till info@tsl.se så lägger de upp dina önskemål i sin portal för omställningsleverantörer.