En hållbar kompetensförsörjning

Svensk trä- och möbelindustri är en stor framgångssaga, även i ett europeiskt perspektiv. Under pågående pandemi så går branschen mycket bra och ligger i topp i lönsamhetsindex. Trots det har man stora problem att tampas med; kompetensförsörjningen.

Trä- och Möbelföretagen har tillsammans med GS-facket tagit fram en rapport om kompetensförsörjningen inom den svenska trä- och möbelindustrin. Ta del av rapporten och läs de unika reportagen om de personer som får branschen att växa och utvecklas.

Rapport om kompetensförsörjning inom trä- och möbelindustrin