BeSmå

Foto: VårgårdaHus

TMF är en av initiativtagarna till ett nätverk för energieffektiva småhus (BeSmå), som i omgångar fått finansiering från Energimyndigheten. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.

- Det finns andra som jobbar för energieffektiva lösningar men skillnaden är vårt fokus på energieffektiva hus till en låg kostnad med industriell tillverkning, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

Nätverket syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för produktion av kostnadseffektiva småhus med lågt energi- och effektbehov samt att öka förutsättningarna för fler lönsamma och energieffektiviserande åtgärder i befintliga småhus.
BeSmå vill även nå ut till branschen och småhusägare med budskapet om att med ett lågenergihus följer mervärden såsom lägre levnadskostnader och högre disponibel inkomst. Nätverket har därmed både ett ekonomiskt och tekniskt fokus när det gäller energifrågan.

Samarbete med Anthesis

TMF är projektägare och samarbetar med Anthesis ifråga om projektledning, koordinering och expertstöd samt RISE för expertstöd inom uppvärmning och ventilation. Anthesis är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom miljöekonomi, resursekonomi, hållbara energisystem samt hållbara städer.

Från branschen deltar tolv av TMF:s medlemsföretag som producerar småhus samt ett flertal medlemsföretag som tillverkar fönster, dörrar och kök. Innovationsklustrets arbete följer två spår och - förutom nyproduktion – handlar det om renovering.

Klustrets aktiviteter kommer att bedrivas i form av seminarier, workshops, utbildningar, utredningar och utvecklingsprojekt.

Läs mer på besma.se.

Ta del av filmer från BeSmå-dagen 2019

Den 5 november 2019 - på Träcentrum i Nässjö - arrrangerade BeSmå sin andra årskonferens med fokus på energieffektiva småhus. Något av dagens innehåll var innovationsprojekt, trender och regelverk.

Ta del av intervjuer från dagen;
- Dag Lundblad, Energimyndigheten
- Birgitta Govén, energiexpert Sveriges Byggindustrier

Föreläsningar:
- Inledning, Dag Lundblad, Energimyndigheten
Trendspaning småhus med Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF
- Lin Linjebors, Boverket