Möbelfakta

Möbelfakta är ett märkningssystem för möbler som ska vara till hjälp, oavsett om du är producent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument. Fr om maj 2020 drivs Möbelfakta av IVL Svenska Miljöinstitutet, som också är majoritetsägare.

Kraven bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar, och genom att följa Möbelfakta fångar du omvärldens krav inom alla tre områdena.
En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Detta med syfte att säkerställa en hållbar utveckling och ge möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.
Framförallt kan Möbelfakta med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling

Kort sagt ger Möbelfakta en trygghet och säkerhet för kunden.

Fr om med maj 2020 är Svenska Miljöinstitutet blir majoritetsägare till märkningssystemet Möbelfakta, som sedan tidigare ägs av Trä- och Möbelföretagen. IVL ska driva och utveckla systemet framöver för att möta kraven i offentlig upphandling och kunna växa internationellt men med fortsatt tydlig samverkan med branschen som kommer vara delägare.

Vill du veta mer om Möbelfakta?
Mejla info@mobelfakta.se eller besök Möbelfaktas webbplats.