Krav & Standarder

TMF arbetar för utveckling av en rad branschgemensamma standarder och normer inom olika branscher och produktgrupper. Det handlar dels om utveckling av egna standarder, dels om anpassning till EN-standarder.