The Whispering Game

"The Whispering Game" innebär faktabaserad kommunikation som stöd för kundorderspecifik information i försörjningskedjor - ett forskningsprojekt som drivs av Jönköpings Universitet, i samarbete med TMF.

Allt fler företag upplever krav på kundanpassning av produkter. För att få nöjda kunder gäller det dock att förstå vad kunder verkligen vill ha. För tillverkande företag som erbjuder kundanpassningar representeras kundkraven av "kundorderspecifik information" (KOSI) vilket bör inkludera när, var och vad kunden vill ha. När KOSI överlämnas mellan individer, avdelningar eller olika informationssystem kan den lätt förvanskas, medvetet eller omedvetet, vilket kan liknas vid en visklek.

Projektet "The Whispering Game" syftar till att säkerställa kundnöjdhet genom att ta fram ett strukturerat arbetssätt som stödjer effektiv och säker överföring av KOSI, både internt och externt.

Relevans för industrin

Den svenska industrin möts ständig av konkurrens, bland annat från lågkostnadsländer där lönekostnader är lägre än i Sverige. Det är stor risk att industrin flyttar från Sverige med anledning av bla ökande lönekostnader i Sverige. Det är mycket viktigt för Sverige att bibehålla och utveckla industrin i Sverige för att behålla arbetstillfällen.

Projektmål: Att öka kunskapen för att utveckla och skapa det bästa kunderbjudandet

För TMF är målet med projektet att öka kunskapen hos medlemsföretagen för att utveckla och skapa det bästa kunderbjudandet. För deltagande företag och för TMF:s medlemsföretag ska projektet hjälpa till att skapa en förståelse till varför kundorderanpassat är en viktig del att vara konkurrenskraftig.

Projektet ska fungera som ett verktyg för förståelsen i kundorderanpassning och som öppnar upp och skapa de allra bästa förutsättningarna som är möjligt i kommunikationen mellan företag, leverantörer och övriga aktörer i affären för att bibehålla och utveckla industrin och produktionen i Sverige. Projektet ska skapa rätt förutsättning för företag att jobba i dessa frågor.

Projektstruktur

TMF fungerar som en paraplyorganisation där medlemsföretag bjuds in för att vara delaktiga i projektet. På så sätt förankras och utvecklas projektet i samverkan med trä- och möbelindustrins företag, med inriktning på SME-företag.
Projektresultatet bör alla TMF-medlemmar löpande ta del av - via nätverksmöten, nyhetsbrev m.m.
Projektet pågår april 2017 - mars 2020.
Projektledare och forskare: Jenny Bäckstrand Tekn. Dr. Universitetslektor, Tekniska högskolan. Jönköping University.

Vill du veta mer?

Vill ni som medlemsföretag veta mer; kontakta Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling, TMF.