Teknik & Forskning

Källa: Hjältevadshus

Trä- och möbelindustrin påverkas av olika tekniska krav för de olika produkterna. Samtidigt rymmer industrin mycket på forskningsfronten - inte minst när det gäller trä och materialets utvecklingsmöjligheter. TMF har flera olika forum och verktyg för att arbeta med dessa frågor.