Kontorsmöbelindex

Kontorsmöbelindex representerar prisutvecklingen för kostnaden att tillverka planmöbler, arbetsstolar och övriga möbler.

Respektive index består av ett viktat materialprisindex (ITPI*), sammanvägt med AKI för arbetare SNI C, Transport TPI 49.41 samt en ovägd del. Basår är januari 2011. Indextabellen publiceras under dokument (i högerspalten).

Se sammansättning och viktandelar enligt dokumenten till höger.

Kontorsmöbelindexet är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.