DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler ökade med 1,3 procent till 3,6 miljarder kronor under juli 2022 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari -juli 2022 var omsättningen oförändrad till 24,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. OBS! Siffrorna är preliminära och kan komma att förändras.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet.
Omsättning 2015 = 100.
100 = lika med på år 33 543 miljoner kr inklusive moms
100 = lika med på månad 2 795,3 miljoner kr inklusive moms.
Källa: SCB:s databas.
DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.