Index

Foto: Skidstahus Skidstahus

TMF redovisar ett antal index kopplat till trä- och möbelindustrin; se meny till höger.

Statistiska Centralbyrån beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus och kontorsmöbelindex på uppdrag av TMF. Kontorsmöbelindexet är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.