Trägolv

Foto: Rappgo

Enligt de senaste siffrorna från FEP (European Federation of the Parquet Industry) ökade Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv med 2 procent till 11,4 miljoner kvm under 2018. Prognosen 2019 indikerar att produktionen och den totala försäljningen i Sverige troligtvis kommer att öka något.

Träslaget ek dominerar med 85 procent i andel. Andelen ask är 10 procent och furu 3 procent.

Enligt SCB:s senaste siffror omfattar industrin för sammansatta parkettgolv 10 företag med 850 anställda.

OBS! I FEP-filen för 2018 till höger hittar du statistik om Sverige på sidan 55.