Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 5,5 procent till 1 597,9 miljoner kr, (1 514,8 miljoner kronor) under första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Totalt antal stommar minskade med 1,2 procent till 790 618 stommar, (800 084 stommar). Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. Statistiken för försäljning av stommar/skåpsenheter omfattar ca 95 procent av den svenska marknaden.

Medverkande företag
HTH Kök, Kvänum Kök, Lidhults Kök, Nobia Sverige Modexa Scandinavian Kitchen, Smedstorps snickeri Vedum Kök AB, IKEA, Ballingslöv, Kvik, Epoq Kungsäter kök, Härjedals Kök, Storsjö Kök, Puustelli, Noblessa.

När det gäller exporten av köksinredningar ökade den med 6 procent till 677 miljoner kronor 2021 medan importen ökade med 15 procent till 1 023 miljoner kronor under samma period.

I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

Källa: TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.