Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 9 procent till 4 376,4 miljoner kr (4 013,6 miljoner kronor) under kvartal 1-3 2021 jämfört med sanna period 2020. Totalt antal stommar ökade med 1,8 procent till 2 305 223 stommar, (2 264 438 stommar). Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 9 procent till 640,8 miljoner kronor under januari-december 2020 medan importen ökade med 2 procent till 885,7 miljoner kronor.
I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.