Fönster

Antal levererade luft för första kvartalet 2022 var 431 595 (391 403) luft, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2021. Omsättningen var 1 457 (1 195) miljoner kronor, en ökning med 22 procent, medan exportandelen var 4,3 procent. Andelen trä-aluminiumfönster var 81 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex
- kraftig ökning under inledningen av 2022

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets första kvartal uppgick försäljningstillväxten till 36 procent.

- 2022 har inletts starkt, med en försäljningsutveckling på 18,9 procent under första kvartalet. Stora delar av tillväxten kan dock hänföras till prisuppgångar på framför allt träprodukter och byggmaterial. Träprodukter har ökat kraftigt i inköpspris även under det senaste kvartalet och står för cirka 20 procent av branschens försäljning, vilket påverkar utvecklingstalen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna i en kommentar.
- Under årets första kvartal var proffshandeln fortsatt den drivande försäljningskanalen för byggmaterialhandeln och stod för nästan hela försäljningstillväxten. Den konsumentdrivna försäljningen har efter den kraftiga uppgången under 2020 och inledningen av 2021 haft i stort sett nolltillväxt under senaste kvartalet.