Fönster

Antal levererade luft för årets tre första kvartal 2021 var 1 215 286 (1 185 834), en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2020. Omsättningen var 3 856 (3 549) miljoner kr, en ökning med 9 procent, medan exportandelen var 4,9 procent. Andelen trä-aluminiumfönster var 80 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex
- ökning med drygt 11 procent under 2021

Byggmaterialhandeln har gått starkt under 2021. Hittills i år uppgår tillväxten i Byggmaterialindex till drygt 11 procent, vilket är strax över tillväxttakten under 2020. Försäljningstillväxten har under 2021 varit starkt präglad av prisökningar på bland annat trävaror. Prisökningarna förväntas avta under 2022, dock inte ned till nivåerna som rådde innan pandemin. Stigande inflation väntas dock leda till prisökningar inom andra produktkategorier.

- Flera faktorer riskerar att ställa till det under 2022. Fraktproblematiken ser ut att kvarstå en bra bit in i det nya året. Samtidigt verkar pandemin ta fart igen, vilket riskerar att påverka ekonomin negativt, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i en presskommentar.