Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar ökade med 3 procent till 1 095 611 stycken (1 068 504) under kvartal 1-3 2021 jämfört med samma period 2020. Omsättningen var 1 546 miljoner kronor (1 493) - en ökning med 4 procent - medan exporten ökade med 1 procent till 513 937 dörrar (510 538) och 47 procent andel av den totala dörrproduktionen.

I slutet av kvartal 3 2021 var 1 181 (1 054) anställda, en ökning med 4 procent. jämfört med motsvarande period 2020.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex
- ökning med drygt 11 procent under 2021

Byggmaterialhandeln har gått starkt under 2021. Hittills i år uppgår tillväxten i Byggmaterialindex till drygt 11 procent, vilket är strax över tillväxttakten under 2020. Försäljningstillväxten har under 2021 varit starkt präglad av prisökningar på bland annat trävaror. Prisökningarna förväntas avta under 2022, dock inte ned till nivåerna som rådde innan pandemin. Stigande inflation väntas dock leda till prisökningar inom andra produktkategorier.

- Flera faktorer riskerar att ställa till det under 2022. Fraktproblematiken ser ut att kvarstå en bra bit in i det nya året. Samtidigt verkar pandemin ta fart igen, vilket riskerar att påverka ekonomin negativt, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i en presskommentar.