Branschstatistik

TMF sammanställer statistik om den svenska trä- och möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bl.a trähus, möbler, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt löneutveckling och arbetsskadestatistik. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Yvonne Identeg

Ansvarig för marknadsdata & statistik

Telefon
08-762 72 19
E-post
yvonne.identeg@tmf.se