Köpeavtal

Vid köp av maskiner eller anläggning rekommenderar TMF att man använder sig av de avtalsförslag som ges ut av Teknikföretagen.

  • NL09 är användbart för mindre omfattande leveranser – t.ex. av maskiner som inte ska monteras eller mindre maskinlösningar. NL09 kan användas för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning. Om programvara ingår i leveransen bör parterna komplettera med NPV09 - Allmänna leveransbestämmelser avseende programvara.
    Länk till NL09.
  • NLM10 är användbar för större maskin installationer där leverantören ansvarar för montage, och övertagandeprov. NLM10 gäller för maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk. NLM10 behandlar även parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på programvara som ingår i anläggningen. Som hjälp till utformningen av avtal enligt NLM10 finns ett kontraktsformulär NLM10 Kontrakt som kan köpas till en låg kostnad.
    Länk till NLM10.