Köp av maskin/anläggning

Vad bör man tänka på i samband med maskinköpet? Se våra tips nedan, inklusive dokument att ladda ner.

  • Börja med att gå igenom vad investering ska resultera i och skriv sedan en kravspecifikation.
  • Innan någon kontakt tas med maskinleverantör bör man noggrant gå igenom de önskemål, tidigare erfarenheter och förväntningar som finns på den tilltänkta utrustningen för att den ska fungera i befintlig verksamhet.
  • Det som inte tas upp i ett tidigt stadium i upphandlingsprocessen, och som inte inkluderas i det skriftliga underlaget före inköpet, riskerar att få processen att dra ut på tiden och gör den mer kostsam om man i ett sent skede måste komplettera.