Checklista

TMF har sammanställt en checklista med ett antal frågeställningar att besvara och moment i upphandlingsprocessen som man bör gå igenom. Dessa utgör viktiga delar i arbetet med att få fram ett underlag för offertförfrågan och i förlängningen ett avtal med maskinåterförsäljaren.

I checklistan finns bland annat framtagande av en behovsanalys och en kravspecifikation. Dessa utgör viktiga delar i arbetet med att få fram ett underlag för offertförfrågan och i förlängningen ett avtal med maskinåterförsäljaren.