Maskinupphandling

TMF har i samarbete med svensk möbel- och träindustri tagit fram dokumentation som ska underlätta underhandling av maskinella lösningar. TMF strävar efter att stötta medlemsföretagen i synsättet att efterfråga kompletta lösningar som täcker ett behov, snarare än att man bara köper en maskinenhet.

Dokumentationen handleder från det att ett behov uppdagas, längs hela upphandlingsprocessen, till att levererad och verifierad maskinlösning finns på plats.