Robin Ljungar, TMF: Design för cirkularitet

Robin Ljungar arbetar som hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF, och ansvarar bland annat för arbetet med Agenda 2030 och projekt kring cirkulära materialflöden i trä- och möbelindustrin.