Kristina Einarsson, Boverket: Klimatdeklarationer

Kristina Einarsson arbetar som expert för miljö och klimat samt uppdragsledare på Boverket. Hon ansvarar för arbetet med kommande krav på klimatdeklarationer som planeras att införas från 1 januari 2022. OBS! Kristina medverkar via Skype.