Lin Liljefors, Boverket: Reviderade energiregler i BBR

Foto: Pressbild Lin Liljefors

Lin Liljefors arbetar som projektledare och ingenjör på Boverket - bland annat med ändringarna av avsnitt 9 Energihushållning som varit ute på remiss under hösten 2019.