Program

Här hittar du program för Trähusdagarna 2020.

Dag 1 - onsdagen den 11 mars

 • Från 09.00 Registrering – kaffe, mässa, mingel
 • 10.00 – 12.00 
  Trähusdagarna öppnas - Anders Rosenkilde, TMF, och Stefan Ziegler, RISE
  Inledning – Anna Hernefrid, TMF branschgrupp Trähus
  Kulturhuset Sara i Skellefteå - Greger Lindgren TK Botnia
  Stadsutformning och hållbarhet - Efstathia Vlassopoulou, KTH/TMF
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Utställarsprint 
  Korta presentationer från företagen i utställningen
 • 14.00
  Modern betong och fukt - Marcin Stelmarczyk, GDM
 • 14.30 Kaffe och minimässa
 • 15.00
  Smartare samhällsbyggnadsprocesser – Malin Klintborg, Lantmäteriet
  BIM i praktiken
  Digitaliserade lösningar i husproduktion - Henrik Karlsson, RISE
 • 16.30 Mingel i minimässan
 • 18.00 Förfriskningar på Scandic
 • 19.00 Middag

 

Dag 2 - torsdagen den 12 mars

 • 09.00
  Säkra vatteninstallationer - Fredrik Runius, Säker Vatten
  Fuktsäkra lösningar - Marcus Lundin, Rätt kunskap
  Väderskydd – en lathund för entreprenören - Linda Martinsson, Skanska Teknik

 • 10.30 Kaffe och minimässa
 • 11.00 
  Klimatdeklarationer - Kristina Einarsson, Boverket (OBS! Deltar via Skype)
  Design för cirkularitet, - Robin Ljungar, TMF
 • 12.00 Lunch
 • 13.00
  Reviderade energiregler i BBR - Lena Hagert Pilenås, Boverket (ersätter Lin Liljefors)
  Säkerställa energiprestanda, beräkning & mätning - Svein Ruud, RISE
  Ökad egenanvändning med solel & batterilager - Patrik Ollas, RISE
  FoU-resultat från nätverket BeSmå - Agneta Persson, Anthesis & Sara Borgström, WSP
 • 15.00 Kaffe