Hotell

Du bokar och betalar själv ditt hotell. Vi har reserverat rum på Scandic Hotel Elmia.

Boka via webbplatsen scandichotels.se/elmia
Bokningskod : BRIS110320

Kontaktuppgifter: 
E-post: elmia@scandichotels.com
Tel: 036-585 46 00, tonval 1