Senaste nytt om skärpta energikrav

Foto: Boverket Mikael Näslund, Boverket.

Mikael Näslund från Boverket ger senaste nytt om skärpta energikrav och den remiss som kommer under kvartal 1 2019.

Under våren 2018 hade Boverket ett förslag om ändringar av avsnitt 9 BBR ute på remiss. Förslaget måste arbetas om, både med anledning av remissynpunkter och med anledning av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda arbetats om. Boverkets nuvarande tidsplan är att ett omarbetat förslag kommer att skickas ut i början av 2019 för att kunna börja gälla i mars 2020.

Läs mer om Boverkets pågående regelarbete inom energiområdet