ByggaF-PST – för en fuktsäker byggprocess

Foto: AirSon Mathilda Bengtsson och Johanna Johansson, AirSon.

Mathilda Bengtsson och Johanna Johansson från AirSon kommer att prata om metoden ByggaF-PST, en anpassning av Bygga F som Boverket hänvisar till för att få en fuktsäker byggprocess. Metoden bygger på att olika fuktsäkrande och kvalitetssäkrande aktiviteter ska genomföras i de olika skedena av byggprocessen.

Byggprocessen vid prefabricerad småhustillverkning skiljer sig ibland avsevärt från det vanliga förfarandet, vilket gör att småhustillverkare har svårt att följa metoden ByggaF. Därför bestämde Mathilda Bengtsson och Johanna Johansson sig för att utveckla en metod som motsvarar ByggaF – men som är anpassad efter den prefabricerade småhustillverkningens byggprocess. Denna metod valde de att kalla ByggaF-PST och den ska kunna användas av småhustillverkare för att dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom hela sin byggprocess. Syftet med dokumentationen är att bevisa att man uppfyller BBR:s krav samt att kunna visa för myndigheter, kunder och entreprenörer att man kvalitetssäkrat genom att ha utfört fuktsäkerhetsprojektering.

Såväl Mathilda Bengtsson som Johanna Johansson jobbar som energirådgivare samt VVS-konstruktörer på AirSon - en privatägd och forskningsbaserad grupp av företag sammanbundna genom ägandeskap och teknologi (TLA), som grundades 1981 av Jan Kristensson. AirSons kompetens är speciellt lämpad för de installationstäta och mer avancerade projekten inom kommersiella anläggningar, forskningsanläggningar, mikroelektronik, medicinteknik, läkemedel, formsprutning och livsmedelsindustri. Företaget har genom åren producerat ett antal patent, nya produkter och kommersiella förgreningar vid sidan den primära verksamheten. AirSons huvudkontor är placerat i Ängelholm, men projekten sträcker sig över hela världen.